Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 002 $a Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości
  • 003 $a Wojciech Jarecki $a Marek Kunasz
  • 006 $a Perspektywy Kultury
  • 008 $a 2023
  • 009 $a 41
  • 010 $a 2/2
  • 011 $a 2081-1446
  • 013 $a 10.35765/pk.2023.410202.23

Dublin Core

Files

2321-Tekst artykułu-8335-2-10-20230730.pdf (320 KB)