Uchwała nr 46/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku Arteterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 46_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie_ ustalenia programu studiów na kierunku Arteterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profi.pdf (263 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published