Przygotowanie kandydatów do chrztu w kontekście ich funkcjonowania w świecie na podstawie wybranych pouczeń chrzcielnych oraz pism katechetycznych (IV–V w.)

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Przygotowanie kandydatów do chrztu w kontekście ich funkcjonowania w świecie na podstawie wybranych pouczeń chrzcielnych oraz pism katechetycznych (IV–V w.)
 • Autor/Autorzy: ANNA GRZYWA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Rok: 2023
 • Tom: 16
 • Numer: 1
 • ISSN: 1689-5150
 • DOI: 10.12775/BPTh.2023.001
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/40799
 • Strony od-do: 9-30
 • Abstrakt:
  • Artykuł przedstawia charakterystykę sylwetki katechumena w kulturze pierwszych wieków chrześcijaństwa na podstawie katechez chrzcielnych (przedchrzcielnych i mistagogicznych). Dzięki wykorzystaniu pouczeń katechetów pochodzących z IV w. i pocz. V w. z różnych środowisk ukazano miejsce kandydatów do chrztu w świecie, ich relacje społeczne w kontekście specyficznej pozycji, jaką zajmowali, przygotowując się do przyjęcia sakramentu chrztu, a tym samym oczekując przyjęcia w sposób pełny do wspólnoty Kościoła.
  • The article presents the characteristics of the catechumen in the culture of the first centuries of Christianity, based on baptismal (pre-baptismal and mystagogical) catecheses. Relying on the instruction of catechists from the 4th century and the beginning of the 5th century, originating from various backgrounds, the place of the candidates for baptism in the world was shown, their social relations in the context of the specific position they occupied while preparing to receive the sacrament of baptism and thus awaiting the rite of acceptance into the community of the Church.
 • Słowa kluczowe:
  • chrzest
  • katechezy chrzcielne
  • pierwsze wieki chrześcijaństwa
  • starożytny katechumenat
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Przygotowanie kandydatów do chrztu w kontekście ich funkcjonowania w świecie na podstawie wybranych pouczeń chrzcielnych oraz pism katechetycznych (IV–V w.)
 • 003 $b 0000-0003-3009-2367
 • 003 $a ANNA GRZYWA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Biblica et Patristica Thoruniensia
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 16
 • 010 $a 1
 • 011 $a 1689-5150
 • 013 $a 10.12775/BPTh.2023.001
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/40799
 • 015 $a 9-30
 • 019 $a Artykuł przedstawia charakterystykę sylwetki katechumena w kulturze pierwszych wieków chrześcijaństwa na podstawie katechez chrzcielnych (przedchrzcielnych i mistagogicznych). Dzięki wykorzystaniu pouczeń katechetów pochodzących z IV w. i pocz. V w. z różnych środowisk ukazano miejsce kandydatów do chrztu w świecie, ich relacje społeczne w kontekście specyficznej pozycji, jaką zajmowali, przygotowując się do przyjęcia sakramentu chrztu, a tym samym oczekując przyjęcia w sposób pełny do wspólnoty Kościoła.
 • 020 $a The article presents the characteristics of the catechumen in the culture of the first centuries of Christianity, based on baptismal (pre-baptismal and mystagogical) catecheses. Relying on the instruction of catechists from the 4th century and the beginning of the 5th century, originating from various backgrounds, the place of the candidates for baptism in the world was shown, their social relations in the context of the specific position they occupied while preparing to receive the sacrament of baptism and thus awaiting the rite of acceptance into the community of the Church.
 • 021 $a chrzest
 • 021 $a katechezy chrzcielne
 • 021 $a pierwsze wieki chrześcijaństwa
 • 021 $a starożytny katechumenat
 • 022 $a ancient catechumenate
 • 022 $a baptism
 • 022 $a baptismal catecheses
 • 022 $a the first centuries of Christianity
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dublin Core

Files

2023_art_Grzywa A_Przygotowanie kandydatów....pdf (257 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published