Autokreacyjne aspekty wychowania inspirowane myślą pedagogiczną Jacka Woronieckiego

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Autokreacyjne aspekty wychowania inspirowane myślą pedagogiczną Jacka Woronieckiego
 • Autor/Autorzy: EWA DYBOWSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Ateneum Kapłańskie
 • Rok: 2023
 • Tom: 181
 • Numer: 1 (686)
 • ISSN: 0208-9041
 • Adres www:: https://ateneumkaplanskie.pl/2023/07/zeszyt-1-686-tom-181-sluga-bozy-o-jacek-woroniecki-op-cz-2/#more-970
 • Strony od-do: 58-67
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Autokreacja to aktywność człowieka, który nadaje bytowi ludzkiemu wyjątkowy i niepowtarzalny kształt. Nie jest aktem, który dokonuje się jednorazowo lecz stanowi proces, który dokonuje się w biegu życia jednostki i związany jest z dynamizmem rozwojowym człowieka. Jacek Woroniecki – człowiek szerokich horyzontów z wielką troską, ale i charakterystycznym dla sowich czasów myśleniem – wskazywał na doskonalenie się bytu ludzkiego. Wskazując aspekty autokreacji w myśli pedagogicznej Jacka Woronieckiego będziemy mieli świadomość i ukierunkowanie na cel, potencjalność osoby będącą właściwością wnętrza człowieka, cnoty umożliwiające wartościowe doskonalenie się osoby oraz relacje człowieka z samym sobą, otaczającym go środowiskiem i Bogiem.
  • Self-creation is a person's activity that brings a unique and unrepeatable shape to the human being. It is not an act that takes place at a single time, but is a process that takes place in the life course of an individual and is related to the dynamism of human development. Jacek Woroniecki - a man of broad horizons with great care, but also typical of his time thinking - pointed to the development of human being. Pointing out the aspects of self-creation in Jacek Woroniecki's pedagogical thought, we will have the awareness and goal orientation, the potentiality of the person as a characteristic of the human inner being, the virtues that enable valuable improvement of the person, and the relationship of the human being with himself, the surrounding environment and God.
 • Słowa kluczowe:
  • autokreacja
  • cel ostateczny
  • Jacek Woroniecki
  • potencjalność osoby
  • rozwój osoby
  • samowychowanie
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Autokreacyjne aspekty wychowania inspirowane myślą pedagogiczną Jacka Woronieckiego
 • 003 $b 0000-0002-0454-772X
 • 003 $a EWA DYBOWSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Ateneum Kapłańskie
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 181
 • 010 $a 1 (686)
 • 011 $a 0208-9041
 • 014 $a https://ateneumkaplanskie.pl/2023/07/zeszyt-1-686-tom-181-sluga-bozy-o-jacek-woroniecki-op-cz-2/#more-970
 • 015 $a 58-67
 • 017 $a polski
 • 019 $a Autokreacja to aktywność człowieka, który nadaje bytowi ludzkiemu wyjątkowy i niepowtarzalny kształt. Nie jest aktem, który dokonuje się jednorazowo lecz stanowi proces, który dokonuje się w biegu życia jednostki i związany jest z dynamizmem rozwojowym człowieka. Jacek Woroniecki – człowiek szerokich horyzontów z wielką troską, ale i charakterystycznym dla sowich czasów myśleniem – wskazywał na doskonalenie się bytu ludzkiego. Wskazując aspekty autokreacji w myśli pedagogicznej Jacka Woronieckiego będziemy mieli świadomość i ukierunkowanie na cel, potencjalność osoby będącą właściwością wnętrza człowieka, cnoty umożliwiające wartościowe doskonalenie się osoby oraz relacje człowieka z samym sobą, otaczającym go środowiskiem i Bogiem.
 • 020 $a Self-creation is a person's activity that brings a unique and unrepeatable shape to the human being. It is not an act that takes place at a single time, but is a process that takes place in the life course of an individual and is related to the dynamism of human development. Jacek Woroniecki - a man of broad horizons with great care, but also typical of his time thinking - pointed to the development of human being. Pointing out the aspects of self-creation in Jacek Woroniecki's pedagogical thought, we will have the awareness and goal orientation, the potentiality of the person as a characteristic of the human inner being, the virtues that enable valuable improvement of the person, and the relationship of the human being with himself, the surrounding environment and God.
 • 021 $a autokreacja
 • 021 $a cel ostateczny
 • 021 $a Jacek Woroniecki
 • 021 $a potencjalność osoby
 • 021 $a rozwój osoby
 • 021 $a samowychowanie
 • 022 $a development of the person
 • 022 $a Jacek Woroniecki
 • 022 $a potentiality of the person
 • 022 $a self-creation
 • 022 $a self-development
 • 022 $a ultimate goal
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core