A Linguistic Analysis of Sexism-Related Hate Speech in Social Media

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: A Linguistic Analysis of Sexism-Related Hate Speech in Social Media
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 42
 • Numer: 3
 • ISSN: 2081-1446
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2654
 • Strony od-do: 549-560
 • Abstrakt:
  • Artykuł ma na celu przedstawienie funkcjonowania analizy dualnej algorytm-człowiek oraz sposobów badania w szczególności mowy nienawiści związanej z seksizmem w środowisku internetowym, z naciskiem na komentarze i hashtagi w mediach społecznościowych, oraz zbadanie nowych trendów językowych we współczesnej mowie nienawiści w Internecie, które można ujawnić za pomocą ilościowej analizy mowy nienawiści. W pierwszej części pokrótce wprowadzono pojęcie mowy nienawiści, odnosząc się do kontekstu językowego. W drugiej części przeanalizowano przykładowy hashtag Twittera. W trzeciej części wykorzystano algorytm identyfikacji mowy nienawiści na tle seksizmu z korpusu dostępnego na stronie hatespeechdata.com. W artykule przedstawiono metody oceny wybranych typów treści internetowych pod kątem obecności mowy nienawiści. Zostaje dowiedzione, że algorytmiczna kwalifikacja mowy nienawiści jest niewystarczającym narzędziem w identyfikacji mowy nienawiści i konieczna jest analiza jakościowa przeszkolonego językoznawcy.
  • The aim of this article is to present the functioning of a dual algorithm/human analysis and to investigate the means with which to study hate speech, especially sexism-related hate speech, in the online environment, focusing on social media comments and hashtags. Another aim is to investigate new linguistic trends in contemporary online hate speech that can be revealed via quantitative hate speech analysis. In the first part, the concept of hate speechv is briefly introduced, in a linguistic context. In the second part, an example of a Twitter hashtag is analyzed. In the third part, an algorithm for the identification of sexism-related hate speech from the corpus available at hatespeechdata.com is discussed. The article demonstrates the methods of evaluating selected types of online content for the presence of hate speech. It is made evident that algorithm-based hate speech qualification is an insufficient tool for identifying hate speech and that qualitative analysis by a trained linguist is necessary.
 • Słowa kluczowe:
  • algorytm
  • język
  • media społecznościowe
  • mowa nienawiści
  • seksizm
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a A Linguistic Analysis of Sexism-Related Hate Speech in Social Media
 • 003 $a ANNA BUGAJSKA (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-6078-7405
 • 003 $a Paulina Dziedzic (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 42
 • 010 $a 3
 • 011 $a 2081-1446
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2654
 • 015 $a 549-560
 • 019 $a Artykuł ma na celu przedstawienie funkcjonowania analizy dualnej algorytm-człowiek oraz sposobów badania w szczególności mowy nienawiści związanej z seksizmem w środowisku internetowym, z naciskiem na komentarze i hashtagi w mediach społecznościowych, oraz zbadanie nowych trendów językowych we współczesnej mowie nienawiści w Internecie, które można ujawnić za pomocą ilościowej analizy mowy nienawiści. W pierwszej części pokrótce wprowadzono pojęcie mowy nienawiści, odnosząc się do kontekstu językowego. W drugiej części przeanalizowano przykładowy hashtag Twittera. W trzeciej części wykorzystano algorytm identyfikacji mowy nienawiści na tle seksizmu z korpusu dostępnego na stronie hatespeechdata.com. W artykule przedstawiono metody oceny wybranych typów treści internetowych pod kątem obecności mowy nienawiści. Zostaje dowiedzione, że algorytmiczna kwalifikacja mowy nienawiści jest niewystarczającym narzędziem w identyfikacji mowy nienawiści i konieczna jest analiza jakościowa przeszkolonego językoznawcy.
 • 020 $a The aim of this article is to present the functioning of a dual algorithm/human analysis and to investigate the means with which to study hate speech, especially sexism-related hate speech, in the online environment, focusing on social media comments and hashtags. Another aim is to investigate new linguistic trends in contemporary online hate speech that can be revealed via quantitative hate speech analysis. In the first part, the concept of hate speechv is briefly introduced, in a linguistic context. In the second part, an example of a Twitter hashtag is analyzed. In the third part, an algorithm for the identification of sexism-related hate speech from the corpus available at hatespeechdata.com is discussed. The article demonstrates the methods of evaluating selected types of online content for the presence of hate speech. It is made evident that algorithm-based hate speech qualification is an insufficient tool for identifying hate speech and that qualitative analysis by a trained linguist is necessary.
 • 021 $a algorytm
 • 021 $a język
 • 021 $a media społecznościowe
 • 021 $a mowa nienawiści
 • 021 $a seksizm
 • 022 $a algorithm
 • 022 $a hate speech
 • 022 $a language
 • 022 $a sexism
 • 022 $a social media
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core

Files

2023_art_Bugajska A., Dziedzic P_A Linguistic Analysis of....pdf (2.08 MB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published