To the issue of the phenomenon of "God's punishment" of pagans of Lithuania for their attacks on the Christian lands of the Teutonic Order in the Order Chronicles of the 14th century

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: To the issue of the phenomenon of "God's punishment" of pagans of Lithuania for their attacks on the Christian lands of the Teutonic Order in the Order Chronicles of the 14th century
 • Autor/Autorzy: YANINA RYIER (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Przemyski. Historia
 • Rok: 2020
 • Tom: 56
 • Numer: 1 (25)
 • ISSN: 2449-7347
 • Adres www:: https://www.academia.edu/resource/work/79708077
 • Strony od-do: 13-23
 • Abstrakt:
  • W artykule przedstawiono problem „Kary Bożej”, która dosięgła litewskich pogan za najazdy na ziemie Zakonu krzyżackiego na początkowym etapie kształtowania się Wielkiego księstwa Litewskiego w przedstawieniu niemieckich kronikarzy XIV wieku. Przeanalizowano charakter kary,  ponoszonej Litwinami za świętokradztwo, poczynione w czasach najazdów, a także rolę wstawiennictwa Bożego przy odparciu ataków litewskich pogan.
  • The article deals with some aspects of the phenomenon of "God's punishment" that befell the pagans of Lithuania for their attacks on the lands of the Teutonic Order at the early stages of the formation of the Grand Duchy of Lithuania, presented in the German chronicles of the 14 th century The author analyzes the nature of the punishment that befell the Lithuanians for the sacrilege committed on the lands of the Order during the attacks,as well as the role of God's intercession in repelling such attacks.
 • Słowa kluczowe:
  • chrześcijanie
  • Kara Boża
  • kroniki
  • najazdy
  • poganie
  • świtopogląd
  • Wielkie Księstwo Litewskie
 • Dyscyplina: historia

MARC

 • 002 $a To the issue of the phenomenon of "God's punishment" of pagans of Lithuania for their attacks on the Christian lands of the Teutonic Order in the Order Chronicles of the 14th century
 • 003 $a YANINA RYIER (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Rocznik Przemyski. Historia
 • 008 $a 2020
 • 009 $a 56
 • 010 $a 1 (25)
 • 011 $a 2449-7347
 • 014 $a https://www.academia.edu/resource/work/79708077
 • 015 $a 13-23
 • 019 $a W artykule przedstawiono problem „Kary Bożej”, która dosięgła litewskich pogan za najazdy na ziemie Zakonu krzyżackiego na początkowym etapie kształtowania się Wielkiego księstwa Litewskiego w przedstawieniu niemieckich kronikarzy XIV wieku. Przeanalizowano charakter kary,  ponoszonej Litwinami za świętokradztwo, poczynione w czasach najazdów, a także rolę wstawiennictwa Bożego przy odparciu ataków litewskich pogan.
 • 020 $a The article deals with some aspects of the phenomenon of "God's punishment" that befell the pagans of Lithuania for their attacks on the lands of the Teutonic Order at the early stages of the formation of the Grand Duchy of Lithuania, presented in the German chronicles of the 14 th century The author analyzes the nature of the punishment that befell the Lithuanians for the sacrilege committed on the lands of the Order during the attacks,as well as the role of God's intercession in repelling such attacks.
 • 021 $a chrześcijanie
 • 021 $a Kara Boża
 • 021 $a kroniki
 • 021 $a najazdy
 • 021 $a poganie
 • 021 $a świtopogląd
 • 021 $a Wielkie Księstwo Litewskie
 • 022 $a Christians
 • 022 $a chronicles
 • 022 $a God's punishment
 • 022 $a Grand Duchy of Lithuania
 • 022 $a mentality
 • 022 $a military attacks
 • 022 $a pagans
 • 966 $a historia
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core