Uchwała nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) i studiach podyplomowych

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 3_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie_ szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych.pdf (268 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published