Uchwała nr 6/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 6_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie_ wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodz.pdf (270 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published