Zarządzenie nr 2/2023/2024 Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22.11.2023 roku w sprawie powołania Instytutowego Zespołu ds. Nowego Programu Studiów Magisterskich w Instytucie Filozofii

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie Dyrektora IF.pdf (59.6 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Availability: Published