Zarządzenie nr 43/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 43_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2022_2023..pdf (278 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published