Uchwała nr 12/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 12_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie_ zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugieg.pdf (274 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akadem.pdf (630 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019_2020 stanowiące Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12_2018_2019 Senatu AIK z dnia 18 gr.pdf (148 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published