Uchwała nr 46/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. dr. Sergeya Trostyanskyego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 46_2023_2024.pdf (717 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published