Uchwała nr 48/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Agnieszki Łuciuk-Wojczuk

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała 48_2023_2024.pdf (715 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Availability: Published