Uchwała nr 13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 13_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku W sprawie_ zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodo.pdf (265 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published