Uchwała nr 50/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Klaudii Chwastek

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 50_2023_2024.pdf (622 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Availability: Published