Zarządzenie nr 48/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Collection
Legal acts
Download bibliographic description