Uchwała nr 15/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. W sprawie: określenia efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 14_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jedn.pdf (533 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published