Uchwała nr 19/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. W sprawie: zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej filozofia na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej (dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK)

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 18_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w dyscyplinie naukowej nauki o polityce na pierwszą kadencję Rady Doskonałości Naukowej (prof..pdf (185 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published