Uchwała nr 21/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Markowi Babikowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 21_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Markowi Babikowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej..pdf (183 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published