Uchwała nr 22/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5marca 2019 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Witowi Pasierbkowi SJ nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 22_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Witowi Pasierbkowi SJ nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż.pdf (186 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published