Zarządzenie nr 60/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2022 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 60_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2022 roku pracowników niebędących na.pdf (205 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published