Zarządzenie nr 64/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 64_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów.pdf (500 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published