O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność

Collection
editorial offices
Download bibliographic description

Description

 • Title: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność
 • Author:
  • Ewa Ogrodzka-Mazur (Redaktor)
  • Alina Szczurek-Boruta (Redaktor)
  • Barbara Grabowska (Redaktor)
  • Anna Szafrańska (Redaktor)
 • Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Year: 2022
 • Miejsce wydania: Toruń
 • Pages: 617
 • URL: https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5153-o-tozsamosci-kondycji-i-powinnosciach-pedagogiki-tradycja-i-wspolczesnosc.html
 • Abstract in Polish: O tożsamości kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu z okazji 80. urodzin" Profesor Tadeusz Lewowicki jest jednym ze współczesnych twórców szkoły naukowej – pedagogiki wielostronnej i pedagogiki międzykulturowej, autorem licznych publikacji służących rozwojowi teorii i praktyki edukacji, niestrudzonym propagatorem najnowszych idei pedagogicznych i oświatowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora mają szczególnie nowatorski charakter i dotyczą przede wszystkim: wielostronności postrzegania i uprawiania pedagogiki jako nauki, jako refleksji o wychowaniu i obszaru praktyki; wieloparadygmatyczności metodologii nauk pedagogicznych; rozwojowego podejścia do edukacji (od pedagogiki małego dziecka do pedagogiki szkoły wyższej); problemów kształcenia i pracy nauczycieli; opracowania i empirycznej weryfikacji kilku teorii (teorii indywidualizacji, regulacyjnej teorii aspiracji oraz teorii zachowań tożsamościowych); teoretycznego ujęcia problematyki przemian oświatowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i określenia doktryny edukacji krytyczno-kreatywnej (przezwyciężającej dominację edukacji adaptacyjnej) oraz działalności na rzecz postępu pedagogicznego. […] Prezentowany tom pt. O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki – tradycja i współczesność składa się z trzech części bezpośrednio nawiązujących do dorobku naukowego Profesora w zakresie pedagogiki. Jego praca i działalność naukowa jest inspiracją do odczytań i interpretacji dla wielu badaczy, w tym Autorów.

MARC

 • 002 $a O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność
 • 003 $a Ewa Ogrodzka-Mazur (Redaktor)
 • 003 $a Alina Szczurek-Boruta (Redaktor)
 • 003 $a Barbara Grabowska (Redaktor)
 • 003 $a Anna Szafrańska (Redaktor)
 • 004 $a Monografia naukowa
 • 005 $a 2022
 • 008 $b Wydawnictwo Adam Marszałek
 • 009 $a 978-83-8180-631-2
 • 013 $a https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5153-o-tozsamosci-kondycji-i-powinnosciach-pedagogiki-tradycja-i-wspolczesnosc.html
 • 018 $a Toruń
 • 019 $a 617
 • 024 $a O tożsamości kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu z okazji 80. urodzin" Profesor Tadeusz Lewowicki jest jednym ze współczesnych twórców szkoły naukowej – pedagogiki wielostronnej i pedagogiki międzykulturowej, autorem licznych publikacji służących rozwojowi teorii i praktyki edukacji, niestrudzonym propagatorem najnowszych idei pedagogicznych i oświatowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora mają szczególnie nowatorski charakter i dotyczą przede wszystkim: wielostronności postrzegania i uprawiania pedagogiki jako nauki, jako refleksji o wychowaniu i obszaru praktyki; wieloparadygmatyczności metodologii nauk pedagogicznych; rozwojowego podejścia do edukacji (od pedagogiki małego dziecka do pedagogiki szkoły wyższej); problemów kształcenia i pracy nauczycieli; opracowania i empirycznej weryfikacji kilku teorii (teorii indywidualizacji, regulacyjnej teorii aspiracji oraz teorii zachowań tożsamościowych); teoretycznego ujęcia problematyki przemian oświatowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i określenia doktryny edukacji krytyczno-kreatywnej (przezwyciężającej dominację edukacji adaptacyjnej) oraz działalności na rzecz postępu pedagogicznego. […] Prezentowany tom pt. O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki – tradycja i współczesność składa się z trzech części bezpośrednio nawiązujących do dorobku naukowego Profesora w zakresie pedagogiki. Jego praca i działalność naukowa jest inspiracją do odczytań i interpretacji dla wielu badaczy, w tym Autorów.
 • 336 $a Redakcja naukowa monografii naukowej

Dublin Core