Zarządzenie nr 23/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty okresowych osiągnięć doktoranta dokumentującej przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 23_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty okresowych osiągnięć doktoranta dokumentującej przebieg kształcenia w Szkole Doktorsk.pdf (252 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23_2002_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2020 roku.pdf (238 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published