Big Politics Around Cyprus The Ottoman Empire and Venice in the Struggle for the Island 1570-1574

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Big Politics Around Cyprus The Ottoman Empire and Venice in the Struggle for the Island 1570-1574
 • Autor/Autorzy: ŁUKASZ BURKIEWICZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 36
 • Numer: 1
 • ISSN: 2081-1446
 • e-ISSN: 2719-8014
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3601.05
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2197/2051
 • Strony od-do: 51-65
 • Język:
  • angielski
  • angielski
 • Abstrakt:
  • Celem niniejszego artykuł jest przybliżenie roli, jaką odgrywał Cypr w rywalizacji pomiędzy Imperium Osmańskim, znajdującym się w XVI w. w apogeum swojego rozwoju, a siłami chrześcijańskimi w basenie śródziemnomorskim, w szczególności zaś Republiką Wenecką. Bitwa pod Lepanto jest jednym z etapów tej rywalizacji, która zakończyła się istotnymi zmianami w układzie strategicznym i ekonomicznym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. W artykule nawiązano do przyczyn tej rywalizacji, wojny o Cypr, bitwy pod Lepanto oraz wskazano również na istotny wątek samej bitwy poruszony w sztuce polskiej, również w kontekście metaforycznym. Artykuł w podsumowaniu wskazuje na następstwa upadku wyspy i znalezienia się jej w składzie prowincji Imperium Osmańskiego.
  • The purpose of the article is to provide an idea of the role that Cyprus played in the rivalry between the Ottoman Empire at the height of its development in the sixteenth century, and the Christian forces in the Mediterranean basin, in particular, the Republic of Venice. The Battle of Lepanto is one stage in this rivalry, which culminated in major changes in the strategic and economic balance in the eastern Mediterranean. The article refers to the causes of this rivalry, the war for Cyprus and the Battle of Lepanto, and also points to the important theme of the battle itself in Polish art, also in a metaphorical context. The article concludes by pointing out the consequences of the fall of Cyprus and its placement as a province of the Ottoman Empire.
 • Słowa kluczowe:
  • Cypr
  • Imperium Osmańskie
  • Lepanto (bitwa pod Lepanto)
  • Liga Święta
  • Wenecja
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Big Politics Around Cyprus The Ottoman Empire and Venice in the Struggle for the Island 1570-1574
 • 003 $b 0000-0001-9115-0837
 • 003 $a ŁUKASZ BURKIEWICZ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 36
 • 010 $a 1
 • 011 $a 2081-1446
 • 012 $a 2719-8014
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3601.05
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2197/2051
 • 015 $a 51-65
 • 017 $a angielski
 • 018 $a angielski
 • 019 $a Celem niniejszego artykuł jest przybliżenie roli, jaką odgrywał Cypr w rywalizacji pomiędzy Imperium Osmańskim, znajdującym się w XVI w. w apogeum swojego rozwoju, a siłami chrześcijańskimi w basenie śródziemnomorskim, w szczególności zaś Republiką Wenecką. Bitwa pod Lepanto jest jednym z etapów tej rywalizacji, która zakończyła się istotnymi zmianami w układzie strategicznym i ekonomicznym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. W artykule nawiązano do przyczyn tej rywalizacji, wojny o Cypr, bitwy pod Lepanto oraz wskazano również na istotny wątek samej bitwy poruszony w sztuce polskiej, również w kontekście metaforycznym. Artykuł w podsumowaniu wskazuje na następstwa upadku wyspy i znalezienia się jej w składzie prowincji Imperium Osmańskiego.
 • 020 $a The purpose of the article is to provide an idea of the role that Cyprus played in the rivalry between the Ottoman Empire at the height of its development in the sixteenth century, and the Christian forces in the Mediterranean basin, in particular, the Republic of Venice. The Battle of Lepanto is one stage in this rivalry, which culminated in major changes in the strategic and economic balance in the eastern Mediterranean. The article refers to the causes of this rivalry, the war for Cyprus and the Battle of Lepanto, and also points to the important theme of the battle itself in Polish art, also in a metaphorical context. The article concludes by pointing out the consequences of the fall of Cyprus and its placement as a province of the Ottoman Empire.
 • 021 $a Cypr
 • 021 $a Imperium Osmańskie
 • 021 $a Lepanto (bitwa pod Lepanto)
 • 021 $a Liga Święta
 • 021 $a Wenecja
 • 022 $a Cyprus
 • 022 $a Holy League
 • 022 $a Lepanto (Battle of Lepanto)
 • 022 $a Ottoman Empire
 • 022 $a Venice
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Files

Burkiewicz_Big politics.pdf (1.17 MB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published