Intercultural Management as an Important Aspect of Modern Managers’ Work: Educational Challenges

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Intercultural Management as an Important Aspect of Modern Managers’ Work: Educational Challenges
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2022
 • Tom: 25
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2022.1.008
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/37303/31889
 • Strony od-do: 155-173
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Problematyka zarządzania międzykulturowego jest szczególnie aktualna w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie międzykulturowe i związane z nim wyzwania są szeroko opisywane w licznych publikacjach polskich i zagranicznych. Rola i znaczenie zarządzania międzykulturowego wynikają przede wszystkim z tego, że ma ono duży wpływ na sprawne funkcjonowanie wielokulturowych zespołów, relacje między ludźmi w tych zespołach, komunikację i motywację do pracy, a przede wszystkim jest dziś szczególnie istotnym aspektem codziennej pracy menedżerów, którzy pracują i realizują zadania w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy. Artykuł ma charakter teoretyczny. W pierwszej części przedstawiono rolę i znaczenie menedżerów w zarządzaniu w kontekście różnorodności kulturowej w środowisku pracy. Następnie omówiono pojęcie i znaczenie zarządzania międzykulturowego. W dalszej kolejności przedstawiono wpływ menedżerów na zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo we współczesnych organizacjach. W ostatnim punkcie artykułu zasygnalizowano wyzwania edukacyjne, przed jakimi stoi kształcenie współczesnych menedżerów w zakresie zarządzania ludźmi w międzykulturowym środowisku pracy. Celem artykułu jest wykazanie roli i znaczenia zarządzania międzykulturowego jako ważnego aspektu w pracy współczesnych menedżerów oraz identyfikacja wyzwań edukacyjnych związanych z tym obszarem.
  • The issue of intercultural management has become particularly per-tinent because of globalization and the internationalization of eco-nomic activity undertaken by contemporary companies. Intercultural management and its challenges are extensively analysed in numerous Polish and foreign publications. The significant role played by inter-cultural management primarily stems from the tremendous impact it exerts on the efficient functioning of multicultural teams, the rela-tionships between the people in these teams, and their communica-tion and motivation. Moreover, at present it is a crucial aspect of the everyday work of managers operating in culturally diverse work environments. The article is of a theoretical nature. The first part describes the role and importance of manager values in the context of cultural diversity in their work environments, followed by the presentation of the concept and meaning of intercultural management. Next, the impact managers exert on the management of culturally diverse teams in modern organizations is analysed. The final part describes selected challenges connected to educating and training modern managers to work in intercultural work environments. The aim of the article is to demonstrate the role and importance of intercultural management as a vital aspect of modern managers’ work and to identify educational challenges related to this area.
 • Słowa kluczowe:
  • międzykulturowe środowisko pracy
  • wartości menedżerów
  • wyzwania
  • zarządzanie międzykulturowe
  • zespoły zróżnicowane kulturowo
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Intercultural Management as an Important Aspect of Modern Managers’ Work: Educational Challenges
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a Joan Sorribes (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 25
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2022.1.008
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/37303/31889
 • 015 $a 155-173
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Problematyka zarządzania międzykulturowego jest szczególnie aktualna w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie międzykulturowe i związane z nim wyzwania są szeroko opisywane w licznych publikacjach polskich i zagranicznych. Rola i znaczenie zarządzania międzykulturowego wynikają przede wszystkim z tego, że ma ono duży wpływ na sprawne funkcjonowanie wielokulturowych zespołów, relacje między ludźmi w tych zespołach, komunikację i motywację do pracy, a przede wszystkim jest dziś szczególnie istotnym aspektem codziennej pracy menedżerów, którzy pracują i realizują zadania w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy. Artykuł ma charakter teoretyczny. W pierwszej części przedstawiono rolę i znaczenie menedżerów w zarządzaniu w kontekście różnorodności kulturowej w środowisku pracy. Następnie omówiono pojęcie i znaczenie zarządzania międzykulturowego. W dalszej kolejności przedstawiono wpływ menedżerów na zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo we współczesnych organizacjach. W ostatnim punkcie artykułu zasygnalizowano wyzwania edukacyjne, przed jakimi stoi kształcenie współczesnych menedżerów w zakresie zarządzania ludźmi w międzykulturowym środowisku pracy. Celem artykułu jest wykazanie roli i znaczenia zarządzania międzykulturowego jako ważnego aspektu w pracy współczesnych menedżerów oraz identyfikacja wyzwań edukacyjnych związanych z tym obszarem.
 • 020 $a The issue of intercultural management has become particularly per-tinent because of globalization and the internationalization of eco-nomic activity undertaken by contemporary companies. Intercultural management and its challenges are extensively analysed in numerous Polish and foreign publications. The significant role played by inter-cultural management primarily stems from the tremendous impact it exerts on the efficient functioning of multicultural teams, the rela-tionships between the people in these teams, and their communica-tion and motivation. Moreover, at present it is a crucial aspect of the everyday work of managers operating in culturally diverse work environments. The article is of a theoretical nature. The first part describes the role and importance of manager values in the context of cultural diversity in their work environments, followed by the presentation of the concept and meaning of intercultural management. Next, the impact managers exert on the management of culturally diverse teams in modern organizations is analysed. The final part describes selected challenges connected to educating and training modern managers to work in intercultural work environments. The aim of the article is to demonstrate the role and importance of intercultural management as a vital aspect of modern managers’ work and to identify educational challenges related to this area.
 • 021 $a międzykulturowe środowisko pracy
 • 021 $a wartości menedżerów
 • 021 $a wyzwania
 • 021 $a zarządzanie międzykulturowe
 • 021 $a zespoły zróżnicowane kulturowo
 • 022 $a culturally diverse teams
 • 022 $a educational challenges
 • 022 $a intercultural management
 • 022 $a intercultural work environment
 • 022 $a managers’ values
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Files

08_Knap-Stefaniuk+&+Sorribes.pdf (174 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published