Antynomie i problemy polskiej demokracji A.D. 2019

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Antynomie i problemy polskiej demokracji A.D. 2019
 • Autor/Autorzy: KRZYSZTOF ŁABĘDŹ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Politicae Universitatis Silesiensis
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1895-3492
 • DOI: 10.31261/spus.12400
 • Adres www:: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/12400
 • Strony od-do: 47-61
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W tekście, na podstawie opracowań m.in. Giovanniego Sartoriego, Larry’ego Diamonda, Philippe’a Schmittera i Juana J. Linza, zawierających przedstawienie kluczowych potencjalnych wewnętrznych sprzeczności i paradoksów systemów demokratycznych, zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jakie zasadnicze antynomie i problemy można wskazać w aktualnym funkcjonowaniu polskiego systemu politycznego. W odpowiedzi uwaga zostanie zwrócona m.in. na możliwości istnienia autonomicznej opinii publicznej, przyzwolenie dla realizacji modelu demoautorytarnego oraz sprzyjające temu cechy kultury politycznej, zakres oligarchizacji władzy, głębokość podziałów i konfliktów politycznych, a także zakres autonomii rządzących i państwa wobec Kościoła (jako instytucji względnie niezależnej od opinii publicznej).
  • This article brings an attempt to answer the question of what fundamental antinomies and problems can be identified in the current functioning of the Polish political system. Krzysztof Łabędź has based his discussion on studies by, among other scholars, Giovanni Sartori, Larry Diamond, Philippe Schmitter, and Juan J. Linz, who identify the basic possible internal contradictions and paradoxes of democratic systems. In response to the above question, Łabędź draws attention, among other things, to the possibility of the existence of autonomous public opinion, to the consent to the implementation of the demo-authoritarian model and to the features of political culture that are conducive to it: the scope of the oligarchization of power, the depth of political divisions and conflicts, and the scope of the autonomy of the rulers and the state’s independence from the Church (as an institution relatively independent of public opinion).
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Antynomie i problemy polskiej demokracji A.D. 2019
 • 003 $a KRZYSZTOF ŁABĘDŹ (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-2255-3338
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Politicae Universitatis Silesiensis
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1895-3492
 • 013 $a 10.31261/spus.12400
 • 014 $a https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/12400
 • 015 $a 47-61
 • 017 $a polski
 • 019 $a W tekście, na podstawie opracowań m.in. Giovanniego Sartoriego, Larry’ego Diamonda, Philippe’a Schmittera i Juana J. Linza, zawierających przedstawienie kluczowych potencjalnych wewnętrznych sprzeczności i paradoksów systemów demokratycznych, zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jakie zasadnicze antynomie i problemy można wskazać w aktualnym funkcjonowaniu polskiego systemu politycznego. W odpowiedzi uwaga zostanie zwrócona m.in. na możliwości istnienia autonomicznej opinii publicznej, przyzwolenie dla realizacji modelu demoautorytarnego oraz sprzyjające temu cechy kultury politycznej, zakres oligarchizacji władzy, głębokość podziałów i konfliktów politycznych, a także zakres autonomii rządzących i państwa wobec Kościoła (jako instytucji względnie niezależnej od opinii publicznej).
 • 020 $a This article brings an attempt to answer the question of what fundamental antinomies and problems can be identified in the current functioning of the Polish political system. Krzysztof Łabędź has based his discussion on studies by, among other scholars, Giovanni Sartori, Larry Diamond, Philippe Schmitter, and Juan J. Linz, who identify the basic possible internal contradictions and paradoxes of democratic systems. In response to the above question, Łabędź draws attention, among other things, to the possibility of the existence of autonomous public opinion, to the consent to the implementation of the demo-authoritarian model and to the features of political culture that are conducive to it: the scope of the oligarchization of power, the depth of political divisions and conflicts, and the scope of the autonomy of the rulers and the state’s independence from the Church (as an institution relatively independent of public opinion).
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core