Będę Ojcem: Wychowanie do rodzicielstwa

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Będę Ojcem: Wychowanie do rodzicielstwa
 • Autor/Autorzy: Marek Babik (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Ateneum Kapłańskie
 • Rok: 2021
 • Tom: 176
 • ISSN: 0208-9041
 • Adres www:: https://www.ateneumkaplanskie.pl/2021/05/zeszyt-3-673-tom-176-ojciec-ojcostwo-2/
 • Strony od-do: 450-465
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Przemiany społeczne dokonujące się na przestrzeni ostatniego stulecia wywarły ogromny wpływ na kształt rodziny oraz jej funkcjonowanie. Znacznemu przeobrażeniu uległy role poszczególnych jej członków. Zmianą uległy wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, przeformowane zostały również odniesienia rodziców do dzieci. Był to proces ściśle powiązanydziałaniami wychowawczymi podejmowanymi przez samych rodziców jak i przez jednostki zinstytucjonalizowanej edukacji. Celem niniejszego artykułu jest opisanie treści dotyczących rodzicielstwa przekazywanych młodzieży w ramach nauczania szkolnego w polskich placówkach edukacyjnych w XX wieku. Wyodrębnione zostały trzy okresy historyczne. Pierwszym z nich był okres międzywojenny, w którym po raz pierwszy do polskich szkól wprowadzono elementy wychowania seksualnego realizowanego w ramach przedmiotu higiena. Drugim z analizowanych okresów były lata osiemdziesiąte związane z pierwszą pró­bą wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu pod nazwą „Przysposobienie do życia w rodzinie". Trzeci obejmuje okres po 1993 roku, w którym uformował się obecny kształt przedmiotu ”Wychowanie do życia w rodzinie". Materiał źródłowy do badań stanowiły teksty podręczników i materiałów aprobowanych przez polskie władze oświatowe.
  • The social changes which were taking place throughout the last century have made a significant impact on the form and functioning of the family. The roles of its particular members have undergone a substantial transformation. Changes in this matter also concern rnutual relations between parents, as well as the reshaping of the parents-children attitude. This process has been closely connected with the pedagogical actions taken by parents themselves, but also by the units of institutional education. The aim of the following article is an attempt to describe the contents referring to parenthood which are passed on among the youth in the process of school education in Polish educational institutions in XXth century. In the course of this study, three historical periods have been discerned. The first one is the inter-war period which witnessed the introduction of sexual education into the Polish system of schools in the form of Hygiene lesson elements. The second period under study is 1980s, a time connected with the first attempt to introduce a subject called Family Life Orientation Class into the curriculum. The third period embraces the post 1993 era when the present-day shape of the Family Life Education subject is determined. The source material for the research is composed of textbook references and materials approved by the Polish educational authorities.
 • Dyscyplina: nauki teologiczne

MARC

 • 002 $a Będę Ojcem: Wychowanie do rodzicielstwa
 • 003 $a Marek Babik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Ateneum Kapłańskie
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 176
 • 011 $a 0208-9041
 • 014 $a https://www.ateneumkaplanskie.pl/2021/05/zeszyt-3-673-tom-176-ojciec-ojcostwo-2/
 • 015 $a 450-465
 • 017 $a polski
 • 019 $a Przemiany społeczne dokonujące się na przestrzeni ostatniego stulecia wywarły ogromny wpływ na kształt rodziny oraz jej funkcjonowanie. Znacznemu przeobrażeniu uległy role poszczególnych jej członków. Zmianą uległy wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, przeformowane zostały również odniesienia rodziców do dzieci. Był to proces ściśle powiązanydziałaniami wychowawczymi podejmowanymi przez samych rodziców jak i przez jednostki zinstytucjonalizowanej edukacji. Celem niniejszego artykułu jest opisanie treści dotyczących rodzicielstwa przekazywanych młodzieży w ramach nauczania szkolnego w polskich placówkach edukacyjnych w XX wieku. Wyodrębnione zostały trzy okresy historyczne. Pierwszym z nich był okres międzywojenny, w którym po raz pierwszy do polskich szkól wprowadzono elementy wychowania seksualnego realizowanego w ramach przedmiotu higiena. Drugim z analizowanych okresów były lata osiemdziesiąte związane z pierwszą pró­bą wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu pod nazwą „Przysposobienie do życia w rodzinie". Trzeci obejmuje okres po 1993 roku, w którym uformował się obecny kształt przedmiotu ”Wychowanie do życia w rodzinie". Materiał źródłowy do badań stanowiły teksty podręczników i materiałów aprobowanych przez polskie władze oświatowe.
 • 020 $a The social changes which were taking place throughout the last century have made a significant impact on the form and functioning of the family. The roles of its particular members have undergone a substantial transformation. Changes in this matter also concern rnutual relations between parents, as well as the reshaping of the parents-children attitude. This process has been closely connected with the pedagogical actions taken by parents themselves, but also by the units of institutional education. The aim of the following article is an attempt to describe the contents referring to parenthood which are passed on among the youth in the process of school education in Polish educational institutions in XXth century. In the course of this study, three historical periods have been discerned. The first one is the inter-war period which witnessed the introduction of sexual education into the Polish system of schools in the form of Hygiene lesson elements. The second period under study is 1980s, a time connected with the first attempt to introduce a subject called Family Life Orientation Class into the curriculum. The third period embraces the post 1993 era when the present-day shape of the Family Life Education subject is determined. The source material for the research is composed of textbook references and materials approved by the Polish educational authorities.
 • 966 $a nauki teologiczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core