Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.
 • Autor/Autorzy: Bogdan Lisiak (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2300-1402
 • DOI: 10.35765/rfi.2019.2501.9
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1884
 • Strony od-do: 135-140
 • Język: polski
 • Abstrakt: Przełomowym okresem rozwoju filozofii europejskiej jest epoka nowożytna, zaowocowała ona bowiem wieloma przełomowymi wydarzenia w historii filozofii i cywilizacji Starego Kontynentu, kształtujących także naszą współczesność. Jednym z nich jest zagadnienie ewolucji metafizyki w kierunku nowożytnej ontologii, które jest omawiane w pracy Bogusława Pazia. Recenzowana monografia została napisana przez znanego badacza historii filozofii nowożytnej, który swoją kompetencję i rzetelność w eksploracji zagadnień związanych z tym okresem rozwoju myśli filozoficznej potwierdził wieloma publikacjami. (Warto wśród nich wymienić inną jego monografię: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wyd. Aureus, Kraków 2007). Autor określa zasadniczy przedmiot swojej pracy jako „właśnie ów proces, a celem – poddanie tematyzacji jego zasadniczych faz, w szczególności ich głównych przesłanek i czynników dynamizujących przemiany rozumienia przedmiotu metafizyki” (s. 19). Proces wyłaniania się ontologii z metafizyki został przez niego podzielony na cztery etapy, co przekłada się na cztery części rozprawy.
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.
 • 003 $a Bogdan Lisiak (Autor)
 • 004 $a Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
 • 006 $a Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2300-1402
 • 013 $a 10.35765/rfi.2019.2501.9
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1884
 • 015 $a 135-140
 • 017 $a polski
 • 019 $a Przełomowym okresem rozwoju filozofii europejskiej jest epoka nowożytna, zaowocowała ona bowiem wieloma przełomowymi wydarzenia w historii filozofii i cywilizacji Starego Kontynentu, kształtujących także naszą współczesność. Jednym z nich jest zagadnienie ewolucji metafizyki w kierunku nowożytnej ontologii, które jest omawiane w pracy Bogusława Pazia. Recenzowana monografia została napisana przez znanego badacza historii filozofii nowożytnej, który swoją kompetencję i rzetelność w eksploracji zagadnień związanych z tym okresem rozwoju myśli filozoficznej potwierdził wieloma publikacjami. (Warto wśród nich wymienić inną jego monografię: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wyd. Aureus, Kraków 2007). Autor określa zasadniczy przedmiot swojej pracy jako „właśnie ów proces, a celem – poddanie tematyzacji jego zasadniczych faz, w szczególności ich głównych przesłanek i czynników dynamizujących przemiany rozumienia przedmiotu metafizyki” (s. 19). Proces wyłaniania się ontologii z metafizyki został przez niego podzielony na cztery etapy, co przekłada się na cztery części rozprawy.
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Files

Lisiak_Bogusław Paź.pdf (101 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published