Critical Thinking – the Basic Competency for Leadership in the 21st century

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Critical Thinking – the Basic Competency for Leadership in the 21st century
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3302.10
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1794
 • Strony od-do: 137-151
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja dla liderów XXI wieku. Myślenie krytyczne stanowi niezbędną kompetencję w procesach poznaw-czych, podejmowaniu decyzji i działaniach menedżerów. Jego znaczenie szybko rośnie, zaś relatywnie łatwy dostęp do informacji o różnej jakości i znaczeniu pod względem ich ewentualnych implikacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, dysonansu poznawczego lub skutkować większą podat-nością na manipulację. Artykuł omawia istotne aspekty myślenia krytycznego oraz możliwości rozwijania i doskonalenia myślenia krytycznego w przygoto-waniu studentów do bycia dobrymi liderami w przyszłości.
  • Critical thinking is the necessary competence for the processes of cognition, decision‑making, and taking‑action by managers. Its importance is increas-ing as fast, and relatively easy access to information of different quality and importance in terms of its possible impact can lead to decision paralysis or cognitive dissonance or result in an easier manipulation and influence. The article includes the essential aspects of critical thinking and the possibilities of developing and improving critical thinking in preparing students to be good leaders in the future.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Critical Thinking – the Basic Competency for Leadership in the 21st century
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $a Eva Ambrozová (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3302.10
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1794
 • 015 $a 137-151
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja dla liderów XXI wieku. Myślenie krytyczne stanowi niezbędną kompetencję w procesach poznaw-czych, podejmowaniu decyzji i działaniach menedżerów. Jego znaczenie szybko rośnie, zaś relatywnie łatwy dostęp do informacji o różnej jakości i znaczeniu pod względem ich ewentualnych implikacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, dysonansu poznawczego lub skutkować większą podat-nością na manipulację. Artykuł omawia istotne aspekty myślenia krytycznego oraz możliwości rozwijania i doskonalenia myślenia krytycznego w przygoto-waniu studentów do bycia dobrymi liderami w przyszłości.
 • 020 $a Critical thinking is the necessary competence for the processes of cognition, decision‑making, and taking‑action by managers. Its importance is increas-ing as fast, and relatively easy access to information of different quality and importance in terms of its possible impact can lead to decision paralysis or cognitive dissonance or result in an easier manipulation and influence. The article includes the essential aspects of critical thinking and the possibilities of developing and improving critical thinking in preparing students to be good leaders in the future.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Files

Knap-Stefaniuk_Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja dla liderów XXI wieku.pdf (236 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published