Doświadczenie duchowego ojcostwa w świetle wypowiedzi studentów

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Doświadczenie duchowego ojcostwa w świetle wypowiedzi studentów
 • Autor/Autorzy: Marek Babik (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Ateneum kapłańskie. Dwumiesięcznik teologiczno-naukowy
 • Rok: 2021
 • Tom: 176
 • ISSN: 0208-9041
 • Adres www:: https://www.ateneumkaplanskie.pl/2021/03/zeszyt-2-672-tom-176-ojciec-ojcostwo-1/#more-830
 • Strony od-do: 297-311
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest opisanie doświadczenia ojcostwa duchowego młodych dorosłych. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie jest doświadczenie ojcostwa duchowego osób wkraczających w dorosłość w pierwszym rzędzie dokonano sprecyzowania terminu ojcostwo duchowe. Na podstawie analizy tekstów biblijnych oraz dokumentów oficjalnego nauczania Kościoła wyodrębniono trzy podstawowe elementy rozumienia ojcostwa duchowego takie jak: zainicjowanie wiary, towarzyszenie w rozwoju życia religijnego, naśladowanie wzoru życia świętych. To potrójne znaczenie terminu ojcostwo duchowe znalazło swoje odzwierciedlenie w sondażu przeprowadzonym na 54 studentach uczelni katolickiej, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Przeprowadzony sondaż ukazuje kogo badani wskazują jako osobę, której zawdzięczają wiarę oraz w oparciu o jakie wzorce rozwijają swoje życie religijne.
  • The article presents issues reflecting upon the subjective properties of the father vital for his pedagogical function in the parental role and his upbringing influence . The content refers to basic and fixed features of parenthood and developmental tasks of adulthood connected with parenthood in the context of a central obligation. that is the upbringing of a chi ld. Further on. the text shows the possibilities of parental pedagogical model focusing on differences in relation to the functioning of women and their correlation with selected subjective properties. The presentation of the aforementioned issues includes reference to the results of conducted research.
 • Dyscyplina: nauki teologiczne

MARC

 • 002 $a Doświadczenie duchowego ojcostwa w świetle wypowiedzi studentów
 • 003 $a Marek Babik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Ateneum kapłańskie. Dwumiesięcznik teologiczno-naukowy
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 176
 • 011 $a 0208-9041
 • 014 $a https://www.ateneumkaplanskie.pl/2021/03/zeszyt-2-672-tom-176-ojciec-ojcostwo-1/#more-830
 • 015 $a 297-311
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest opisanie doświadczenia ojcostwa duchowego młodych dorosłych. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie jest doświadczenie ojcostwa duchowego osób wkraczających w dorosłość w pierwszym rzędzie dokonano sprecyzowania terminu ojcostwo duchowe. Na podstawie analizy tekstów biblijnych oraz dokumentów oficjalnego nauczania Kościoła wyodrębniono trzy podstawowe elementy rozumienia ojcostwa duchowego takie jak: zainicjowanie wiary, towarzyszenie w rozwoju życia religijnego, naśladowanie wzoru życia świętych. To potrójne znaczenie terminu ojcostwo duchowe znalazło swoje odzwierciedlenie w sondażu przeprowadzonym na 54 studentach uczelni katolickiej, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Przeprowadzony sondaż ukazuje kogo badani wskazują jako osobę, której zawdzięczają wiarę oraz w oparciu o jakie wzorce rozwijają swoje życie religijne.
 • 020 $a The article presents issues reflecting upon the subjective properties of the father vital for his pedagogical function in the parental role and his upbringing influence . The content refers to basic and fixed features of parenthood and developmental tasks of adulthood connected with parenthood in the context of a central obligation. that is the upbringing of a chi ld. Further on. the text shows the possibilities of parental pedagogical model focusing on differences in relation to the functioning of women and their correlation with selected subjective properties. The presentation of the aforementioned issues includes reference to the results of conducted research.
 • 966 $a nauki teologiczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core