Zarządzenie nr 32/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 32_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (268 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published