Zarządzenie nr 36/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 36_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium dok (1).pdf (271 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published