Fałsz społeczny i los kobiet w publicystyce Jana Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929)

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Fałsz społeczny i los kobiet w publicystyce Jana Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929)
 • Autor/Autorzy: KRZYSZTOF DUDA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3403.09
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1987/1923
 • Strony od-do: 121-140
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest przybliżenie postaci i publicystyki wybitnego polskiego językoznawcy – Jana Niecisława Baudouin de Courtenay. W artykule zostaną nakreślone podstawowe kwestie, które podejmował uczony w swojej działalności publicystycznej, tj.: fałszywość w życiu społecznym oraz problem dyskryminacji kobiet w przestrzeni społecznej i domowej. Wspomniana zostanie także postawa samego autora, który dokonując krytyki swojego życia, podejmuje decyzję dotyczącą odejścia od Kościoła katolickiego, argumentując to potrzebą życia w prawdzie.
  • The aim of the paper is to shed more light on the figure and journalism of an outstanding Polish linguist, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay. The paper will outline the basic problems that the scholar undertook in his journalistic activity, i.e. dishonesty in social life and the problem of discrimination of women in the social and domestic space. It will also mention the attitude of the author himself who criticised his own life and made a decision to leave the Catholic Church arguing that he needed to live in the truth.
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Fałsz społeczny i los kobiet w publicystyce Jana Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929)
 • 003 $b 0000-0002-9810-2253
 • 003 $a KRZYSZTOF DUDA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3403.09
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1987/1923
 • 015 $a 121-140
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest przybliżenie postaci i publicystyki wybitnego polskiego językoznawcy – Jana Niecisława Baudouin de Courtenay. W artykule zostaną nakreślone podstawowe kwestie, które podejmował uczony w swojej działalności publicystycznej, tj.: fałszywość w życiu społecznym oraz problem dyskryminacji kobiet w przestrzeni społecznej i domowej. Wspomniana zostanie także postawa samego autora, który dokonując krytyki swojego życia, podejmuje decyzję dotyczącą odejścia od Kościoła katolickiego, argumentując to potrzebą życia w prawdzie.
 • 020 $a The aim of the paper is to shed more light on the figure and journalism of an outstanding Polish linguist, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay. The paper will outline the basic problems that the scholar undertook in his journalistic activity, i.e. dishonesty in social life and the problem of discrimination of women in the social and domestic space. It will also mention the attitude of the author himself who criticised his own life and made a decision to leave the Catholic Church arguing that he needed to live in the truth.
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core

Files

Duda_fałsz społeczny.pdf (269 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published