Zarządzenie nr 43/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 43_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019_2020 (1).pdf (272 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published