Zarządzenie nr 44/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 44_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim.pdf (193 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published