Zarządzenie nr 46/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 46_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3_2019_2020 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji .pdf (193 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik do Zarządzenia nr 46_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, tekst jednolity Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, p.pdf (601 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published