Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2082-7067
 • DOI: 10.34766/fetr.v47i3.859
 • Adres www:: https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/859/676
 • Strony od-do: 573-592
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Pandemia koronawirusa spowodowała na globalną skalę bardzo kryzysową sytuację, która doprowadziła do całkowitej i przymusowej izolacji w życiu społecznym oraz komunikacji międzyludzkiej. Na płaszczyźnie edukacji było to nowe i niespodziewane wyzwanie, które doprowadziło do zastosowania modelu nauczania poprzez formę zdalną. Jest to również nowe doświadczenie zarówno dla studentów jak także dla nauczycieli. Fakt ten był inspiracją do przeprowadzenia empirycznych badań własnych, których celem było poznanie opinii studentów na temat tej formy nauczania w odniesieniu do ich osobistego doświadczenia i realizacji e-learningu w praktyce akademickiej. W związku z tym, główny problem badawczy sformułowano następująco: Jakie są opinie studentów na temat zdalnego nauczania w czasie pandemii? W empirycznych badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, wykorzystano kwestionariusz SWOT. Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2020 roku, w dwóch wybranych uczelniach wyższych. Wzięło w nich udział 172 studentów kierunków pedagogicznych. Uzyskane rezultaty z badań wskazują, że nauczanie w formie zdalnej ma zarówno specyficzne pozytywne jak także negatywne strony. Niemniej większy rozkład procentowy uzyskanych danych jest w aspekcie słabych stron. Niewątpliwie jest jeszcze wiele działań, które powinniśmy być wprowadzone do praktyki i codziennej edukacji akademickiej. Być może pewnym kreatywnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie pewnych tylko elementów zdalnego nauczania, co może przyczynić się do lepszego nabywania kompetencji informatycznych i cyfrowych, oraz pomóc w rozwijaniu u studentów aktywności, samodyscypliny i samodzielnej nauki.
  • he coronavirus pandemic resulted in a very difficult global situation which led to total and forced isolation in social life and interpersonal communication. In the area of education it was a new and unexpected challenge which resulted in the model of teaching and learning online. Also, it is a new experience both for the students and for the teachers. This fact was the author’s inspiration to carry out empirical research in order to learn about the students’ opinion on remote education with reference to their personal experience and participation in e-learning.Therefore, the main research problem was formulated as follows: What are the students’ opinions on online education in the time of the pandemic? In the author’s own empirical research, the diagnostics assessment was applied with the SWOT questionnaire. The survey was carried out at the turn of May and June 2020 in two selected universities. 172 students of pedagogy specializations took part in the research. The results indicate that remote education has both strengths and weaknesses. Nevertheless, the percentage distribution of the collected data is higher in the aspect of weak points. There is no doubt that there are still many actions we should implement in practice and everyday academic education. Perhaps it would bea creative solution to introduce selected online learning elements into our studies. This may help the students acquire new IT and digital competences, as well as develop active approach to learning, self-discipline and independence in studying. Keywords:online education, coronavirus COVID-19, pandemic, online education
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers
 • 003 $b 0000-0003-3309-6574
 • 003 $a MARZENA CHROST (Autor)
 • 003 $a Sławomir Chrost (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2082-7067
 • 013 $a 10.34766/fetr.v47i3.859
 • 014 $a https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/859/676
 • 015 $a 573-592
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Pandemia koronawirusa spowodowała na globalną skalę bardzo kryzysową sytuację, która doprowadziła do całkowitej i przymusowej izolacji w życiu społecznym oraz komunikacji międzyludzkiej. Na płaszczyźnie edukacji było to nowe i niespodziewane wyzwanie, które doprowadziło do zastosowania modelu nauczania poprzez formę zdalną. Jest to również nowe doświadczenie zarówno dla studentów jak także dla nauczycieli. Fakt ten był inspiracją do przeprowadzenia empirycznych badań własnych, których celem było poznanie opinii studentów na temat tej formy nauczania w odniesieniu do ich osobistego doświadczenia i realizacji e-learningu w praktyce akademickiej. W związku z tym, główny problem badawczy sformułowano następująco: Jakie są opinie studentów na temat zdalnego nauczania w czasie pandemii? W empirycznych badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, wykorzystano kwestionariusz SWOT. Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2020 roku, w dwóch wybranych uczelniach wyższych. Wzięło w nich udział 172 studentów kierunków pedagogicznych. Uzyskane rezultaty z badań wskazują, że nauczanie w formie zdalnej ma zarówno specyficzne pozytywne jak także negatywne strony. Niemniej większy rozkład procentowy uzyskanych danych jest w aspekcie słabych stron. Niewątpliwie jest jeszcze wiele działań, które powinniśmy być wprowadzone do praktyki i codziennej edukacji akademickiej. Być może pewnym kreatywnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie pewnych tylko elementów zdalnego nauczania, co może przyczynić się do lepszego nabywania kompetencji informatycznych i cyfrowych, oraz pomóc w rozwijaniu u studentów aktywności, samodyscypliny i samodzielnej nauki.
 • 020 $a he coronavirus pandemic resulted in a very difficult global situation which led to total and forced isolation in social life and interpersonal communication. In the area of education it was a new and unexpected challenge which resulted in the model of teaching and learning online. Also, it is a new experience both for the students and for the teachers. This fact was the author’s inspiration to carry out empirical research in order to learn about the students’ opinion on remote education with reference to their personal experience and participation in e-learning.Therefore, the main research problem was formulated as follows: What are the students’ opinions on online education in the time of the pandemic? In the author’s own empirical research, the diagnostics assessment was applied with the SWOT questionnaire. The survey was carried out at the turn of May and June 2020 in two selected universities. 172 students of pedagogy specializations took part in the research. The results indicate that remote education has both strengths and weaknesses. Nevertheless, the percentage distribution of the collected data is higher in the aspect of weak points. There is no doubt that there are still many actions we should implement in practice and everyday academic education. Perhaps it would bea creative solution to introduce selected online learning elements into our studies. This may help the students acquire new IT and digital competences, as well as develop active approach to learning, self-discipline and independence in studying. Keywords:online education, coronavirus COVID-19, pandemic, online education
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Chrost-Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers.pdf (316 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published