Zarządzenie nr 41/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 41-2019-2020pop nr _9- najlepszych 19_20_zatwierdzone.pdf (206 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published