Zarządzenie nr 42/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r w sprawie ustalenia liczby doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 42-2019-2020_10- rektor_zatwierdzone.pdf (194 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published