Search result table

Search Results

Results view
394 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 3/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Agnieszki TesLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 4/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Elżbiety Pietrzyk-Dąbrowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 1/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Bogatyńskiej-Kucharskiej i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 5/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej s. mgr Marioli Bach i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 2/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Agnieszki Tes i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 5/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Romana WalusiaLegal acts2021 2021-11-05
Go to the collection
Uchwała nr 4/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich p. mgr. Mateusza Kofina z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcegoLegal acts2021 2021-11-05
Go to the collection
Uchwała nr 24/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Wytycznych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w trybie zdalnymLegal acts2020 2020-06-23
Go to the collection
Uchwała nr 9/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Magdaleny Filipczuk i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2021 2021-12-03
Go to the collection
Uchwała nr 7/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej p. dr. Sergeya TrostyanskiegoLegal acts2021 2021-11-05
Go to the collection
Uchwała nr 3/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Mateusza KofinaLegal acts2021 2021-11-05
Go to the collection
Uchwała nr 2/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Krzysztofa SzymoniakaLegal acts2021 2021-11-05
Go to the collection
Uchwała nr 8/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Anny MaliszLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 12/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Sekretarza Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej s. mgr Marioli BachLegal acts2022 2022-12-07
Go to the collection
Uchwała nr 10/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej przez p. mgr Dorotę SzparęLegal acts2022 20-22-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 9/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej przez p. mgr Joannę PicewiczLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 6/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Danuty Kądziołki i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 7/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Moniki Trybulskiej i dopuszczenia jej do publicznej obronyLegal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 38/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej psychologia, jako dyscypliny podstawowej, potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy KwalifikacjiLegal acts2023 2023-01-19
Go to the collection
Uchwała nr 39/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej psychologia, jako dyscypliny dodatkowej, potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy KwalifikacjiLegal acts2023 2023-01-19
394 records found