Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 142/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie możliwości otrzymania przez absolwentów dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami poleconą przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioruLegal acts2020 2020-09-21
1 record found