Search result table

Search Results

Results view
12 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 1/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego na 2018 r.Legal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 2/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2018Legal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) i studiach podyplomowychLegal acts2018 2018-12-18
No thumbnailUchwała nr 5/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania Rady ds. WydawnictwaLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 6/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia PolskiLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 7/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Ewie Kucharskiej, prof. AIK Brązowego Krzyża ZasługiLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 8/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Błasiak Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 9/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Królikowskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 10/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Beacie Topij-Stempińskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 11/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Konradowi Oświecimskiemu Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęLegal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 12/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020Legal acts2018 2018-12-18
Go to the collection
Uchwała nr 13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023Legal acts2018 2018-12-18
12 records found