Search result table

Search Results

Results view
8 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthor ▼ (descending)CollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 45/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu typografii i projektowania książek, arteterapii w edukacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji coachingowych pedagoga, prowadzenia coachingu, programów biurowych w administracji, fotografii w procesach kulturowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin” - sprawa nr 367/BZP/2019 - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychLegal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 46/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracyLegal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 44/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020Legal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 40/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 43/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020Legal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 42/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r w sprawie ustalenia liczby doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020Legal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 41/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020Legal acts2019 2019-12-11
Go to the collection
Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu prawa, zarządzania i ekonomii w ramach Katedry Polityki Publicznej i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i AdministracjiLegal acts2019-12-11 2029
8 records found