Search result table

Search Results

Results view
6 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 46/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. dr. Sergeya TrostyanskyegoLegal acts2024 2024-01-18
Go to the collection
Uchwała nr 47/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. dr. Sergeyowi TrostyanskyemuLegal acts2024 2024-01-18
Go to the collection
Uchwała nr 49/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika p. mgr Agnieszce Łuciuk-WojczukLegal acts2024 2024-01-18
Go to the collection
Uchwała nr 50/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Klaudii ChwastekLegal acts2024 2024-01-18
No thumbnailUchwała nr 50/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Klaudii ChwastekLegal acts2024 2024-01-18
Go to the collection
Uchwała nr 48/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Agnieszki Łuciuk-WojczukLegal acts2024 2024-01-18
6 records found