Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzorów dokumentacji programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowychLegal acts2019 2019-09-30
1 record found