Search result table

Search Results

Results view
500 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 1/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 listopada 2020 r. W sprawie: opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-11-03
Go to the collection
Uchwała nr 2/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w KrakowieLegal acts2020 2020-12-15
Go to the collection
Uchwała nr 3/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie: opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych (2018-2021)Legal acts2020 2020-12-15
Go to the collection
Uchwała nr 14/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2019Legal acts2020 2020-02-18
Go to the collection
Uchwała nr 15/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 r. W sprawie: ustalenia programu kursu umożliwiającego zdobycie przygotowania pedagogicznego do prowadzenia przedmiotów studentom kierunku FilozofiaLegal acts2020 2020-02-18
Go to the collection
Uchwała nr 16/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego na 2020 r.Legal acts2020 2020-02-25
Go to the collection
Uchwała nr 17/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania Zarządu oraz Komisji Kontrolnej Fundacji im. Św. Ignacego LoyoliLegal acts2020 2020-04-29
Go to the collection
Uchwała nr 18/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-04-29
Go to the collection
Uchwała nr 19/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021Legal acts2020 2020-04-29
Go to the collection
Uchwała nr 20/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-04-29
Go to the collection
Uchwała nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.Legal acts2020 2020-04-29
Go to the collection
Uchwała nr 22/2019/2020 Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019Legal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 23/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Szczegółowych zasad organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 24/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 25/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 26/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 27/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 28/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w oświacie, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 29/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
Go to the collection
Uchwała nr 30/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2020 2020-05-26
500 records found