Search result table

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 45/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: dokonania korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.Legal acts2020 2020-07-07
Go to the collection
Uchwała nr 46/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku Arteterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktycznyLegal acts2020 2020-07-07
Go to the collection
Zarządzenie nr 124/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie oraz zatwierdzenia podjęcia uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie w sprawie zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie"Legal acts2020-07-07
3 records found