Search result table

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 26/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w zakresie środków trwałych w uczelni wyższej, sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, Excel dla finansistów, sporządzania listy płac, sporządzania bilansu oraz kursu dla specjalisty ds. kadr i płac w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Legal acts2022 2022-02-02
Go to the collection
Zarządzenie nr 27/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2022 2022-02-02
2 records found