Search result table

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 58/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych” w ramach Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18 Zarządzenie nr 58/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych” w ramach Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18Legal acts2022 2022-05-25
Go to the collection
Zarządzenie nr 59/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022Legal acts2022 2022-05-25
2 records found